کاشت ریش و سیبیل

ریش شبیه مو نیست، تراکم آن در یک فرد نسبت به فرد دیگر فرق دارد. افراد شاید از داشتن ریش کم پشت ناراحت نباشند. به همین دلیل، نیازی به کاشت ریش پرپشت نیست. کاشت سیبیل بر صورت، کاشت فولیکولهای مو در نواحی بی موی لب بالایی است. فولیکولهای مو که کاشته می شوند، همانند کاشت مو، از پشت گردن گرفته می شوند. در فردی که ریش ندارد، کاشت چهارصد فولیکول مو در هر ناحیه سیبیل و ناحیه چانه،  100 فولیکول مو در هر طرف ریش گونه و به طور کل 1000 فولیکول مو باعث تغییر نسبتا مهمی در ظاهر می شود. عموما، کاشت حدودا 3000 فولیکول مو نتایح