تکنیک قیچی بیش از شانه کردن - این تکنیک خاص اغلب برای برش های مردانه استفاده می شود. اجازه میدهد به شما ‏نزدیک سر قیچی کنید و ظاهر نرمتر بااستفاده از موزن ها استفاده میکند.‏
• خط مو را شروع کنید، یک دسته مو را با شانه بگیرید.‏
• تیغه قیچی را پایین و موازی شانه موها را بعد از قیچی برش دهید.‏
• تیغه قیچی را در حال حرکت نگه دارید، در اواسط حالت دنده دنده ایجاد کنید
• در بسیاری از عملیات برش، قسمت مرکزی قیچی را به عنوان راهنما نگه دارید، که باعث کاهش ناهمواری می ‏شود.‏
• بعد از برش بخش اول، از این برش بعنوان راهنما برای بخش های بلند بهدی استفاده کنید. هیچ یک از برش های ‏قبلی را دوباره برش نزنید.آنها قرار است فقط به عنوان راهنما استفاده شود. ادامه برش خود را به همین صورت ‏ادامه دهید.‏

اموزش ارایشگری مقدماتی کوتاهی مو زنانه مردانه لایه ای با تیغ و بدون تیغ چگونگی اندازه و زاویهamoozeshe kootahi moo zanane

برش با استفاده از تیغ – از یک تیغ صورت تراشی میتوان برای از بین حجم مو استفاده کرد.در برخی از موارد، از ریش ‏تراش برای تکمیل کوتاهی بجای قیچی استفاده میشود.‏
• قسمتی از مو بصورت عمودی می افتد و دوباره حدود نیمه دیگر را افقی پشت سر میافتد.‏
• از یک شانه دندانه ریز استفاده کرده و مو را در زاویه 45 درجه کوتاه کنید، حرکت نوسانی به پایین است، در ‏ضمن از موی راهنما استفاده کنید.‏

• کار خود را از طریق پشت سر شروع کرده و سپس به اطراف بروید.‏
• از تیغ برای موه های ریز، مواج یا موی فرفری استفاده نکنید.‏

اموزش ارایشگری مقدماتی کوتاهی مو زنانه مردانه لایه ای با تیغ و بدون تیغ چگونگی اندازه و زاویهamoozeshe kootahi moo zanane

قدم پنجم : عملیات نهایی
خشک کردن مو. شما نمی توانید ببینید که چگونه یک مدل موی واقعا به نظر می رسد تا زمانی که خشک و سبک. هنگامی ‏که مو خشک است، شما می توانید ببینید و تر و تمیز هر پایان می رسد ناهموار و یا کوتاه شدن طول موی چتری و یا سبک ‏کلی.‏
• در صورت امکان، اجازه دهید مو خشک حدود 70-80٪ از راه خود را در آن.‏
• قرار دادن خود را در خشک کن جالبترین تنظیم نگه داشتن دستگاه خشک کن 6 اینچ به دور از مو در هر زمان و ‏در حال حرکت آن را در اطراف به طور مداوم.‏
• با وجود هرزه بد خشک کردن ضربه مو می شود، یک بررسی نشان داد با استفاده از یک مو خشک کن در فاصله ‏مناسب و درجه حرارت در واقع می تواند باعث آسیب کمتر از اجازه دادن به مو هوا خشک. آب باعث مو به ‏متورم می شود. دیگر موهای خیس و متورم باقی می ماند، فشار بیشتری آن را بر روی پروتئین های ظریف نگه ‏داشتن موهای سالم و دست نخورده، که می تواند به آسیب بیشتر منجر شود قرار می دهد.‏

اموزش ارایشگری مقدماتی کوتاهی مو زنانه مردانه لایه ای با تیغ و بدون تیغ چگونگی اندازه و زاویهamoozeshe kootahi moo zanane

پیرایش نهایی . طول مو را دوباره چک کنید و ناهمواری ها رو رفع کنید.. در این زمان اگر خواستید میتوانید چتری را ‏اضافه کنید و قسمت های اضافی را حذف کنید.‏

اموزش ارایشگری مقدماتی کوتاهی مو زنانه مردانه لایه ای با تیغ و بدون تیغ چگونگی اندازه و زاویهamoozeshe kootahi moo zanane

 منبع:

www.arayeshgari.com