مزایا و معایب هورمون رشد یا سوماتروپین (HGH ) در بدنسازی

[RB:Blog_And_Post_content]

عوارض جانبی و مشکلات هورمون رشد برای بدنسازی و ورزشکاران,بهترین نوع هورمون رشد,
مزایا و معایب هورمون رشد یا سوماتروپین (HGH ) در بدنسازی دانسته هایی درباره هورمون رشد یا سوماتروپین (HGH ) هورمون رشد حتی خیلی حساس است و می بایستی در دمای خنک و مشخص شده نگه داری شود و

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی