چگونه خواستگار را راضی کنیم

[RB:Blog_And_Post_content]

چگونه خواستگار را راضی کنیم,در خواستگاری چه کار کنیم که راضی بشن,چی کار کنیم پسر تو خواستگاری دختر رو بپسنده,چگونه در خواستگاری خوب باشیم,
چگونه خواستگار را راضی کنیم جا شدن در دل خواستگار با ترفندهای زیر مجموعه: دانستنیهای قبل از ازدواج اولین برخورد با خواستگار اهمیت زیادی دارد   برای اولین برخورد با خواستگارتان نکته ه

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی