با توجه به رنگ چشممان چه ارایشی کنیم؟

[RB:Blog_And_Post_content]

با توجه به رنگ چشممان چه ارایشی کنیم؟ چه رنگ آرایشی به چشمم میاد؟ چه رنگ آرایشی به چشمم میاد؟ یکی از مهم ترین قسمت های آرایش انتخاب رنگ آرایش است و نکته مهم در اینجا انتخاب درست رنگ آرایش با توجه به رنگ چشم است. چگونه متناسب با رنگ چشم مان آرایش کنیم؟ نقش تعیین‌كننده چشم در زیبایی و جذابیت یك آرایش، اصل غیر قابل انكاری است و شکی در آن نیست اما یك آرایش خوب و شیك چشم، زمانی كامل‌تر و بهتر می‌شود كه باتوجه به رنگ چشم خودتان دست به انتخاب رنگ سایه، خط چشم و... بزنید. آرایشگران به این نكته دقت می‌كنند اما بد نیست خود شما هم بدانید كه باتوجه به رنگ چشم‌

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی