ترمیم پرده بکارت توسط داعشی ها

اخبار جنسی داعش و کارهای جنسی و عجیب داعش,
ترمیم پرده بکارت توسط داعشی ها اقدام عجیب داعش برای افزایش توان جنسی زنان و دختران زینب بانگورا مسئول پرونده درگیری ها و خشونت های جنسی در سازمان ملل تاکید کرد، گروه تروریستی داعش یکی از دخترانی را که به عنوان برده جنسی از آنها استفاده می‌کند، وادار کرده که پس از هر بار ازدواج با جنگجویان خود، به عمل ترمیم پرده بکارت تن دهند. یک مقام مسئول در سازمان ملل […] زینب بانگورا مسئول پرونده درگیری ها و خشونت های جنسی در سازمان ملل تاکید کرد، گروه تروریستی داعش یکی از دخترانی را که به عنوان برده جنسی از آنها استفاده می‌کند، وادار کرده که پس از هر بار از