چهل تست هوش تصویری و غیر تصویری ریاضی و اشکال و غیر ریاضی جالب و سرگرم کننده

[RB:Blog_And_Post_content]

تست هوش,تست هوش اعداد متناظر,معما,معما با جواب,تست هوش جالب,معما و تست هوش,چیستان,معمای کودکان,معما و چیستان,معماهای جالب,معماهای سرکاری,
چهل تست هوش تصویری و غیر تصویری ریاضی و اشکال و غیر ریاضی جالب و سرگرم کننده رقم آخر جدول را حدس بزنید ! (تست هوش) مجموعه: معما و تست هوش تست هوش,تست هوش ریاضی تست هوش جدول اعداد با دقت در تست هوش زیر مشخص کنید در آخرین خانه به جای ؟ چه عددی باید جایگزین شود. 195 383 575 763 955 ؟ پاسخ: اگر به اعداد به صورت ستونی نگاه کنید و هر عدد سه رقمی را سه رقم جداگانه در نظر بگیرید متوجه می شوید سه ستون از اعداد داریم در ستون اول که صدگان قرار دارد به هر کدام 2 عدد اضافه شده است تا عدد بعدی حاصل گردد 1 و 3 و 5 و 7 و 9 و جواب می شود 11 حال برای ستون دوم از هر عدد یک

خرید ست مانتو شلوار شیک حراج

خرید ست مانتو شلوار شیک حراج