آموزش خیاطی رایگان , آموزش خیاطی

آموزش دوخت تونیک با اشکال هندسی

توضيح فارسي : 1- دو خط گونیای بر هم به طول 65 سانتیمتر و عرض 43 سانتیمتر رسم کنید.

2- برای طراحی یقه 17 سانتیمتر داخل و 5 سانتیمتر پایین بیایید.
3- برای شیب سرشانه 7 سانتیمتر پایین آمده و سرشانه به اضافه قد آستین را طراحی کنید.
4- فاصله سرشانه تا قد تونیک 30 سانتیمتر.
5- از خط سمت چپ 25 سانتیمتر داخل شده.
6- یک خط چین به طول 22 الی 25 سانتیمتر طراحی کنید (این خط دوخت از رو میباشد).
7- دو مستطیل برای قسمت پایین تونیک به طول 25 و عرض 17 سانتیمتر آماده کرده که از سمت بالا(نقطه چین) و خط سمت راست (نقطه چین) روی دولای بسته می باشد


 آموزش خیاطی رایگان , آموزش خیاطی