چشم ریز با پلک افتاده را چگونه ارایش کنید؟

[RB:Blog_And_Post_content]

افرادی که پلک آنها دچار کمی افتادگی شده بهتر است قسمت بیرونی چشم ها را آرایش کنند. همچنین برای استفاده از خط چشم لازم است بدانند که مدل نازک می تواند انتخاب بهتری باشد. چون این افتادگی باعث پخش شدن مایع خط چشم شده و آرایش را خراب خواهد کرد پس بهتر است این افراد با داشتن چنین شرایطی، ترجیحا خط چشم را حذف کرده و یا آن را نازک بکشند و از خط چشم هایی که کمتر پخش میشوند استفاده نمایند. در ضمن، سایه نخودی مایل به کرم باعث می شود که این افتادگی کمتر نمایان شود. برای حالت دادن چشم ها، سایه های تیره مثل رنگ قهوه ای تیره یا دودی می تواند نتیجه خوبی داشته باشند.

خرید ست مانتو شلوار شیک حراج

خرید ست مانتو شلوار شیک حراج