افتتاح مزون لباس امیر آقایی و خواهرش

افتتاح مزون لباس امیر آقایی و خواهرش مزون لباس آقای بازیگر و خواهرش به عنوان شغل دوم عکس مزون لباس آقای بازیگر و خواهرش به عنوان شغل دوم عکس اکثر سوپراستاره های سینما در کنار شغل هنری خود شغل دوم دیگری را هم برای خود دارند که در این میان امیر آقایی هم به دنیای مد و لباس روی آورده است. امیر آقایی از حدود 2 سال پیش با ... اکثر سوپراستاره های سینما در کنار شغل هنری خود شغل دوم دیگری را هم برای خود دارند که در این میان امیر آقایی هم به دنیای مد و لباس روی آورده است. امیر آقایی از حدود 2 سال پیش با خواهرش نرمین آقایی این مزون را راه اندازی کرده اند و در این م