مرتضی پاشایی -حرف های جالب مریم قاسمی درباره مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی,مریم قاسمی,
مرتضی پاشایی -حرف های جالب مریم قاسمی درباره مرتضی پاشایی گفتگو با مریم قاسمی؛ طراح لباس, استایلیست و از دوستان مرتضی پاشایی مرتضی را از زمانی می شناختم که اصلا شناخته شده نبود، ولی این ویژگی او برای من کاملا شناخته شده و بارز بود.عشق به موسیقی، پشتکار و تواضع، بنابراین حتی سرطان هم نتوانست او را از علاقه اش جدا کند مریم قاسمی که به عنوان طراح لباس و استایلیست مرتضی پاشایی با او و گروه موسیقی اش همکاری می کرد، از آشنایی با او، همکاری مشترک شان و آخرین روزهای مرتضی می گوید: رابطه و آشنایی ما برمی گردد به 17 سال قبل، یعنی دوستی مرتضی پاشایی با برادرم.