عکس بسیار جالب مجله امریکایی از بازیگر ایرانی بخاطر چهره اش!!

عکس بسیار جالب مجله امریکایی از بازیگر ایرانی بخاطر چهره اش!! حسام نواب صفوی با انتشار عکس زیر نوشت: عکس یکی از مجلات آمریکایی منم از دیدن این عکس غافلگیر شدم پرچم ایران در کنار پرچم آمریکا