شباهت شهرام قائدی و دخترش با عکس

عکس شهرام قائدی,
شباهت شهرام قائدی و دخترش با عکس \"شهرام قائدی\" در صفحه اینستاگرام خود تصویری شاد از خودش و فرزندش منتشر کرد... \"شهرام قائدی\" در صفحه اینستاگرام خود تصویری شاد از خودش و فرزندش منتشر کرد. \"شهرام قائدی\" در صفحه اینستاگرام خود تصویری‌ با این شرح \"بعد از يک ماه كار سنگين، من و عشق و دريا\" منتشر کرد. گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ www.seemorgh.com/entertainment منبع: yjc.ir