چگونگی تعیین جنسیت نوزاد با جدول چینی و سن مادر و تاریخ لقاح-دختر یا پسر

روش تعیین جنسیت نوزاد قبل از تولد,چگونگی امیزش برای دختر یا پسر بودن نوزاد,طریقه دختر یا پسر بودن بچه قبل از تولد,تشخیص دختر یا پسر بودن بچه,زمان درست و دقیق نزدیکی برای تعیین جنسیت کودک,دختر یا پسر بودن نوزاد و سن مادر,جدول زمان بندی برای تعیین جنسیت کودک,جدول زمان چینی تعیین جنسیت کودک,
چگونگی تعیین جنسیت نوزاد با جدول چینی و سن مادر و تاریخ لقاح-دختر یا پسر پیش بینی جنسیت نوزاد قبل از تولد با جدول چینی مجموعه: فال و طالع بینی اخبار،سرگرمی,آشپزی,مد,روانشناسی,اینترنت فال جدول چینی, فال و طالع بینی پیش بینی جنسیت نوزاد پیش بینی جنسیت نوزاد قبل از تولد با جدول چینی با استفاده از جدولی كه به مدت ۷۰۰ سال در مقبره ای نزدیك پكن دفن بوده و اكنون در انستیتو علوم پكن قرار دارد گفته می شود می توان جنسیت فرزند را پیش بینی كرد. در مورد دقت این جدول نظرات مختلفی وجود دارد كه از۶۵ تا ۹۵درصد عنوان شده است آبی نمایانگر جنس مذکر قرمز ن