با خصوصیات عشقی و عاطفی متولدین هر ماه آشنا شوید!

طالع بینی همه ماهها,
با خصوصیات عشقی و عاطفی متولدین هر ماه آشنا شوید! روحیات عاطفی متولدین هر ماه را میشناسید؟! با روحیات عاطفی متولدین هر ماه آشنا شوید! متولدین فروردین ماه : به سوی من بیا تا تو را حس کنم و دنیا خواهد دید داستان عشقی سوزان را که شعله اش در قلب من خواهى بود متولد این ماه به هنگام عاشقی گویی در دنیای شوالیه ها و پرنسس ها سر می کند. قلبا عاشق است و در عشق پا بر جاست. متولدین اردیبهشت ماه : عشق را در چشمان من بنگر چهره ی بر افروخته ام را ببین و عشق را حس کن به صدای نفس های من گوش کن و بشنو ترانه ی عشق را متولد این ماه عاشقی بی قرار است و