عکس جدید از چهره بدون ارایش مریم اوزرلی

عکس مریم اوزرلی,عکس خرم سلطان,
عکس: مریم اوزرلی و چهره بدون آرایش اش مریم اوزرلی پس از باردار شدن و به دنیا آمدن فرزندش, مدتی است که فعالیت های هنری را کنار گذاشته است. او این روزها وقت بیشتری دارد که به کارهای روزمر