مرداد

فال,ماهانه,مرداد,
فال ماهانه مرداد-ماه مرداد بر شما چه خواهد گذشت؟ ماه مرداد بر شما چه خواهد گذشت؟ فال روزانه، فال تولد فال امروز،فال روزانه حافظ - ماه مرداد بر شما چه خواهد گذشت؟ متولدین فروردین : یادت باشد اجتماع خوشبخت مرهون خانواده هایی است که با سازندگی و تربیت شایسته خود اجتماع فردا را به سوی نور و روشنایی سوق می دهند. این ماه پر خیر و برکت در زندگی ات خواهد بود.پس اگر در فکر تشکیل خانواده هستی،تمام تلاشت را بکن.در مقابل خطای دیگران گذشت کن،همانطور که از عیوب خودت چشم پوشی می کنی.خطاهای خودت را ببین و اگر کار…