آموزش حالت دادن موها با بابلیس

دراین پست حالت دادن موها با بابیلیس آموزش داده می شود.هنرمندان زیادی مثل اسکارلت جانسن با این مدل روی فرش های قرمز راه رفته اند.اما برای حالت دادن موها مثل مدل فوق مرحله به مرحله ی دستورات داده شده را انجام دهید.

 

آموزش حالت دادن موها با بابلیس

مرحله اول : موها رابشورید و نم موها را با حوله بگیرید.

 

آموزش حالت دادن موها با بابلیس

مرحله دوم : کل موها را از ریشه تا ساقه به  لوسیون قبل از براشینگ آغشته کنید.

 

آموزش حالت دادن موها با بابلیس

مرحله سوم : مو ها را به صورت صاف براشینگ کنید.

 

آموزش حالت دادن موها با بابلیس
 

مرحله چهارم : با کمک یک  بابلیس درشت یا ریز موها را به صورت عمودی و مایل به پشت سر ودر دو طرف سر بطوریکه در وسط سر به هم برسند مانند شکل بالا بپیچید.

 

آموزش حالت دادن موها با بابلیس

مرحله پنجم:سر را پایین بگیرید و با دستها موها را تکان دهید.

 

آموزش حالت دادن موها با بابلیس

مرحله ششم:لوسیون فیکس کننده ی موها را بزنید و بعد با سشوار سرد و درجه ی کم موها را فیکس کنید.

 

آموزش حالت دادن موها با بابلیس

مرحله هفتم:کار موهای شما به پایان می رسد کافیست کمی آرایش کنید و لبخند بزنید.