رابطه چاقی و افسردگی

علل افسردگی,مضرات چاقی,چاقی و مریضی,
رابطه چاقی و افسردگی تپل ها بخوانند نمایه توده بدنی اگر کمتر از 18.5 باشد، نشان دهنده لاغری مفرط است. نتایج یک مطالعه در انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور نشان می دهد که چاقی یکی از عوامل خطر مهم در افسردگی است. در این مطالعه تاکید شده است که برای پیشگیری و درمان افسردگی به پیشگیری و درمان چاقی هم باید توجه شود.نتایج این پژوهش نشان می دهد که افسردگی در افراد چاق بیش از دو برابر افراد با وزن متناسب است و خطر بروز افسردگی شدید در افراد چاق 2.3 برابر خطر بروز افسردگی در افراد با وزن متناسب است.بر اساس…