آموزش بافت ژاکت دخترانه با فیلم و عکس و توضیحات

شروع بافت ژاکت تمام ژاکت بچه گانه ساده بافت رکن است. ۸۰ دانه سربیندازید و ۳ خط رکن ببافید. اگر می خواهید جادکمه سمت چپ باشد، ۵ خط رکن ببافید. پس از ایجاد جاد