آموزش نقاشی با آبرنگ-مرحله به مرحله با مدل نقاشی

[RB:Post_Tags_Title]

[RB:Post_Content]

آموزش نقاشی با آبرنگ-مرحله به مرحله با مدل نقاشی

 آموزش رایگان نقاشی با آبرنگ-مرحله به مرحله

برای نقاشی با آبرنگ در ابتدا نیاز به کاغذ مخصوص آبرنگ و چند قلم‌مو در شماره‌های مختلف و یک جعبه آبرنگ و یک پالت برای ترکیب رنگ‌ها با یکدیگر دارید. نقاشی با آبرنگ ساده و لذت‌بخش است ولی باید کمی دقیق باشید چون اگر اشتباه کنید تصحیح آن سخت‌تر از نقاشی بارنگ روغن هست. برای رقیق‌تر و روشن ترشدن رنگ‌ها از آب استفاده می‌کنیم. ابتدا طرح موردنظر خود را بامداد و جزئیات کم روی کاغذ بکشید و سپس بارنگ‌ها به طرح خود جان ببخشید. همان‌طور که در مدل‌های نمونه زیر مشخص می‌باشد ابتدا شروع به رنگ زدن جزئیات بارنگ‌های روشن‌ترمی نماییم و سپس رنگ‌های تیره‌تر و جزئیات بیشتر را کار می‌کنیم. برای دست‌گرمی و شروع کار از مدل‌های زیر که به‌صورت مرحله‌به‌مرحله آورده شده برای تمرین استفاده نمایید.

توجه کنید در نقاشی آبرنگ ،رنگ‌ها به‌صورت لایه به لایه و مرحله‌ای اضافه می‌شوند.

نیازی نیست نتیجه کار حتماً مانند مدل‌ها بشود بلکه شاید هنر شما بیشتر باشد و تصویر بهتری خلق کنید.

برای دیدن عکس‌ها باکیفیت بالاتر عکس‌ها را ذخیره نمایید و روی آن‌ها زوم کنید تا جزئیات بیشتری مشخص شود.

منبع:

اختصاصی مد بیست

اموزش نقاشی با ابرنگ مرحله به مرحله اصول کار نقاشی با ابرنگ وسایل نقاشی با ابرنگ

اموزش نقاشی با ابرنگ مرحله به مرحله اصول کار نقاشی با ابرنگ وسایل نقاشی با ابرنگ

 

اموزش نقاشی با ابرنگ مرحله به مرحله اصول کار نقاشی با ابرنگ وسایل نقاشی با ابرنگ

اموزش نقاشی با ابرنگ مرحله به مرحله اصول کار نقاشی با ابرنگ وسایل نقاشی با ابرنگ

 

اموزش نقاشی با ابرنگ مرحله به مرحله اصول کار نقاشی با ابرنگ وسایل نقاشی با ابرنگ

اموزش نقاشی با ابرنگ مرحله به مرحله اصول کار نقاشی با ابرنگ وسایل نقاشی با ابرنگ

 

اموزش نقاشی با ابرنگ مرحله به مرحله اصول کار نقاشی با ابرنگ وسایل نقاشی با ابرنگ

اموزش نقاشی با ابرنگ مرحله به مرحله اصول کار نقاشی با ابرنگ وسایل نقاشی با ابرنگ

 

اموزش نقاشی با ابرنگ مرحله به مرحله اصول کار نقاشی با ابرنگ وسایل نقاشی با ابرنگ

اموزش نقاشی با ابرنگ مرحله به مرحله اصول کار نقاشی با ابرنگ وسایل نقاشی با ابرنگ

 

اموزش نقاشی با ابرنگ مرحله به مرحله اصول کار نقاشی با ابرنگ وسایل نقاشی با ابرنگ

اموزش نقاشی با ابرنگ مرحله به مرحله اصول کار نقاشی با ابرنگ وسایل نقاشی با ابرنگ

چگونه با ابرنگ نقاشی بکشیم مدل نقاشی با ابرنگ

چگونه با ابرنگ نقاشی بکشیم مدل نقاشی با ابرنگ

 

 

چگونه با ابرنگ نقاشی بکشیم مدل نقاشی با ابرنگ

چگونه با ابرنگ نقاشی بکشیم مدل نقاشی با ابرنگ

 

 

چگونه با ابرنگ نقاشی بکشیم مدل نقاشی با ابرنگ

چگونه با ابرنگ نقاشی بکشیم مدل نقاشی با ابرنگ

 

 

چگونه با ابرنگ نقاشی بکشیم مدل نقاشی با ابرنگ

چگونه با ابرنگ نقاشی بکشیم مدل نقاشی با ابرنگ

 

 

چگونه با ابرنگ نقاشی بکشیم مدل نقاشی با ابرنگ

چگونه با ابرنگ نقاشی بکشیم مدل نقاشی با ابرنگ

 

چگونه با ابرنگ نقاشی بکشیم مدل نقاشی با ابرنگ

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

 

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

 

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

 

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

 

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

 

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

 

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

اموزش کشیدن درخت و چمن با ابرنگ اموزش کشیدن تابلو با ابرنگ اموزش نقاشی چهره با ابرنگ

 

 

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

 

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

 

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

 

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

 

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

 

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

 

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

 

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

 

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

 

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

 

اموزش و مدل نقاشی حرفه ای با ابرنگ میوه ها و نقاشی چهره و منظره و نقاشی حیوانات با ابرنگ

منبع:

اختصاصی مد بیست

نویسنده : | موضوع: اختصاصی مد بیست ,
برچسب ها: , , , , , , , , ,
تاریخ انتشار : ساعت:
تعداد بازديد : 5147

بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

موضوعات

امکانات جانبی

مجله زیبایی