چگونه موها را بدون اسیب به پایه ده دکلره برسانیم؟دکلره بدون زردی

چگونه موها را بدون اسیب به پایه ده دکلره برسانیم؟دکلره بدون زردی,دکلره مو پایه ده,پایه ده دکلره مو,عکس پایه ده دکلره مو,چگونگی روشن کردن مو تا پایه ده دکلره مو,پایه ده دکلره مو چه رنگیه؟,
چگونه موها را بدون اسیب به پایه ده دکلره برسانیم؟دکلره بدون زردی روشن کردن مو دکلره مو روشن کردن مو تا پایه ده دکره مو برای روشن کردن موها و رساندن آن به پایه ده چه کار کنیم؟ مرحله اول روشن کردن مو ابتدا با اکسیدان شماره دو کار را شروع می کنیم و سی دقیقه مکث می کنیم و سپس موها را می شوییممرحله دوم روشن کردن مواز اکسیدان شماره سه استفاده می کنیم و بعد از بیست دقیقه مکث موها را می شوییممرحله سوم روشن کردن مو از اکسیدان شماره یک استفاده می کنیم و یک ریع مکث می کنیمبه مدت پنج دقیق شوک اکسیژنه می…