آموزش بافت دو مدل دستکش بافتنی منگوله دار با قلاب و یا میل بافتنی

آموزش بافت دو مدل دستکش بافتنی منگوله دار با قلاب و یا میل بافتنی,دستکش بافتنی زنانه,آموزش درست کردن دستکش بافتنی زنانه,آموزش بافتن دستکش بافتنی زنانه,چگونگی بافت دستکش بافتنی زنانه,دستکش بافتنی زنانه با قلاب بافی,آموزش دستکش بافتنی زنانه با میل بافتنی,اموزش دستکش بافتنی زنانه بدون انگشت,
آموزش بافت دو مدل دستکش بافتنی منگوله دار با قلاب و یا میل بافتنی   سختي بافت: آسان با رنگ صورتي به اندازه ي دور مچ به علاوه ي يك سانت زنجيره بزنيد. ابتداي كار را به انتهاي آن متصل كنيد تا كار شما گرد بافته شود. ابتداي رج را با يك سنجاق قفلي مشخص كنيد. با رنگ سفيد رج اول و دوم: در همه دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد رج سوم: سه زنجيره بزنيد. در همان دانه يك پايه بلند ببافيد.* يك دانه جا بيندازيد.در دانه ي بعد دو پايه بلند بزنيد*. قسمت بين ستاره را تا انتهاي رج تكرار كنيد. اين كار باعث ايجاد سوراخ…