آموزش تصویری حرکات ورزشی و تناسب اندام با کِش ورزشی

[RB:Post_Tags_Title]

[RB:Post_Content]

آموزش تصویری حرکات ورزشی و تناسب اندام با کِش ورزشی

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) + تصاویر

تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) + تصاویر

ورزش با کش (TRX):
ورزش با کش TRX) TRX مخفف Total-body resistance exersice) هست که به معنی‌ تمرینات استقامتی تمام بدن می‌شود . ما در تمرینات با وزنه خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات هوازی مدت زمان استقامت خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات با TRX عضله هایی که برای اتصال به بافت استخوانی و بافت عضله‌ای به کار برده می‌شه را تقویت می‌کنیم این عضله‌ها در بیشتر افراد ضعیف هستند.

 

دلیل این که هیچ وقت فشار روی این عضله وارد نشده این هست که هیچ وقت شما حرکات قدرتی‌،استقامتی و تعادلی را همزمان با هم کار نکردین ولی‌ در این ورزش همزمان با استقامت و قدرت تعادل زیادی را ورزشکار باید تحمل کند، ابزاری که در این ورزش هست بند‌های محکم و کلفتی‌ هست که تا وزن ۱۸۰ کیلو رو تحمل می‌کنه این ورزش در این اواخر طرفدار‌ان بسیاری پیدا کرده است، به دلیل فضای کمی‌ که این ورزش می‌خواهد و اینکه وسیله‌های انجام حرکت این ورزش به راحتی‌ در یک کیف جا می‌شود و فرد ورزشکار در هر زمان و هر محیطی‌ میتواند حرکت ورزشی خود را انجام دهد.


تمرینات عضلات پشت با باند کشی
-تمرینات عضلات پشت
- کشش پارو از جلو

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 
کشش پارو از کنار با یک دست

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 

 کشش پارو نشسته روی زمین

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 

کشش پارو نشسته روی صندلی

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 

 باز کردن دست به کنار ( پرواز افقی )

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 

 پرواز در حالت خمیده

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 

 پرواز معکوس روی زمین

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 

 پائین آوردن دست ها از بالا

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 

 کشش دست و پای مخالف

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 
تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی
تمرینات عضلات پا
کشش پا

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 

اسکوات پا

تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 

 لانپ به عقب

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 

 ابداکشن هیپ

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 

 باز کردن و کشش جانبی مچ پا

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 

 بالا آوردن و کشش عمودی مچ پا

 تمرینات ورزشی,ورزش با کش (TRX),تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی

 منبع:drsherafatvaziri.comتمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) + تصاویر

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی - قسمت اول
ورزش با کش TRX) TRX مخفف Total-body resistance exersice) هست که به معنی‌ تمرینات استقامتی تمام بدن می‌شود . ما در تمرینات با وزنه خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات هوازی مدت زمان استقامت خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات با TRX عضله هایی که برای اتصال به بافت استخوانی و بافت عضله‌ای به کار برده می‌شه را تقویت می‌کنیم این عضله‌ها در بیشتر افراد ضعیف هستند.


تقویت عضلات سینه
پرس ایستاده با یک دست افقی

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 

پرس ایستاده با یک دست مایل از پائین به بالا

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 

پرس ایستاده با یک دست مایل از بالا به پائین

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
پرواز افقی با یک دست از کنار

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
پرواز مایل با یک دست از پائین به بالا

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
پرواز مایل با یک دست از بالا به پائین

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
تمرینات ورزشی با کش بدنسازی تقویت عضلات دست
کشش جلو بازو با آرنج عمودی

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش جلو بازو با آرنج افقی

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش پشت بازو به بالا

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست


کشش پیت بازو به پائین

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مچ دست در حالت نشسته

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
باز کردن مچ دست در حالت نشسته

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
تمرینات عضلات شکم
دراز و نشست از بالا به پایین

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
دراز و نشست مایل از طرفین

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مایل روی زانو از بالا به پایین

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مایل با دست بسته در حالت ایستاده از طرقین

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده از پایین به بالا

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش کناری با دست بالا

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 

 دراز و نشست از بالا به پایین

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
دراز و نشست مایل از طرفین

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مایل روی زانو از بالا به پایین

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مایل با دست بسته در حالت ایستاده از طرقین

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده از پایین به بالا

 کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 
کشش کناری با دست بالا

کش بدنسازی,تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX,تقویت عضلات دست

 

منبع: drsherafatvaziri.com

نویسنده : | موضوع: تناسب اندام , ورزش و تناسب اندام ,
برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تاریخ انتشار : ساعت:
تعداد بازديد : 2289

بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

موضوعات

امکانات جانبی

مجله زیبایی