ماجرای اقای قرائتی و اقای دوربینی چه بود؟

ماجرای اقای قرائتی و اقای دوربینی چه بود؟,
ماجرای اقای قرائتی و اقای دوربینی چه بود؟ آقای قرائتی! از آقای دوربینی عذرخواهی کنید! لابد این ویدئو را دیده اید که جناب آقای قرائتی،حین اجرای برنامه در یکی از امامزاده های تهران،آقای دوربینی را در وسط جمعیت می بیند و … بیرون کردن آقای دوربینی توسط آقای قرائتی بیرون کردن آقای دوربینی توسط آقای قرائتی , لابد این ویدئو را دیده اید که جناب آقای قرائتی،حین اجرای برنامه در یکی از امامزاده های تهران،آقای دوربینی را در وسط جمعیت می بیندو با حالت تغیر می گوید این آقا را بیرونش کنید. شخصیت و جایگاه آقای…