مزایا و معایب هورمون رشد یا سوماتروپین (HGH ) در بدنسازی

عوارض جانبی و مشکلات هورمون رشد برای بدنسازی و ورزشکاران,بهترین نوع هورمون رشد,
عوارض جانبی و مشکلات هورمون رشد برای بدنسازی و ورزشکاران,بهترین نوع هورمون رشد,