اموزش خواندن شماره های رنگ مو و واریاسیون از روی کاتالوگ a b n r g

کاتالوگ خوانی رنگ مو,کاتالوگ رنگ مو,عکس ارایش,اموزش ارایش,اموزش خود ارایی,اموزش گریم,سایت جذابیت,اموزش رنگ مو در خانه,اموزش دکلره مو,فرمول انواع رنگ مو ترکیبی,دانلود کتاب رنگ مو,رنگ مو,دکلره مو,اموزش رنگ کردن مو,پایه دکلره مو,روشن کردن مو بدون دکلره,بهترین رنگ مو,بهترین دکلره,اموزش رنگ کردن مو سفید و خاکستری,اموزش رنگ مو در خانه منزل اولین بار,
اموزش خواندن شماره های رنگ مو و واریاسیون از روی کاتالوگ a b n r g   در این جا برای آشنایی بیشتر با شماره های رنگ مو جدول شماره بندی رنگ موی دیکــسون را مشاهده می کنید  10Nبل - و - ن - د پاستل   9N بل - و - ن - د خیلی روشن  8Nبل - و - ن - د روشن   7Nبل - و - ن - د متوسط  6Nبل - و - ن - د تیره  5Nقهوه ای خیلی روشن  4Nقهوه ای روشن  3Nقهوه ای متوسط  2Nقهوه ای تیره  1Nمشکی    سری رنگ طبیعیN  10Aبل - و - ن - د خاکــستری پاستل …