سمیرا یونسی,سمیرا یونسی مانکن

مد و مدلینگ سمیرا یونسی مانکن و آرایشگر حرفه ای

سمیرا یونسی خواهر روناک یونسی در زمینه مد و مدلینگ و آرایشگری فعالیت می کند. عکس هایی از خواهر روناک یونسی را در ادامه مشاهده می کنید.

سمیرا یونسی,سمیرا یونسی مانکن

سمیرا یونسی خواهر روناک یونسی
روناک یونسی خواهری با نام سمیرا دارد.
سمیرا یونسی به عنوان یک مانکن و یک آرایشگر حرفه ای فعالیت می کند.
در ادامه عکس هایی از چهره سمیرا یونسی را مشاهده می کنید.


مد و مدلینگ سمیرا یونسی مانکن و آرایشگر حرفه ای

سمیرا یونسی,سمیرا یونسی مانکن

مد و مدلینگ سمیرا یونسی مانکن و آرایشگر حرفه ای

سمیرا یونسی,سمیرا یونسی مانکن

مد و مدلینگ سمیرا یونسی مانکن و آرایشگر حرفه ای

سمیرا یونسی,سمیرا یونسی مانکن

مد و مدلینگ سمیرا یونسی مانکن و آرایشگر حرفه ای


گردآوری و بازنشر:مجله زیبایی لایت مد

wWw.LiteMode.iR