کلاهبرداری میلیاردی شهرام شب پره؟!

کلاهبرداری شهرام شب پره راست یا دروغ؟,
کلاهبرداری میلیاردی شهرام شب پره؟! شهرام شب پره و کلاهبرداری‌های میلیاردی از مردم ایران+ تصاویر شهرام شب پره و کلاهبرداری‌های میلیاردی از مردم ایران+ تصاویر در طول مدت فعالیت خود با یکی از خوانندگان - متواری از ایران - بنام شهرام شب پره اقدام به فروش آپارتمان می کردم اما پس از گذشت مدتی کوتاه با شهرام شب پره دچار اختلاف شده و از ترس این شخص مجبور به ترک کشور ترکیه شدم. در مورخه 14/11/1393 خانمی با مراجعه به دادسرای امور بین الملل و طرح شکایتی عنوان داشت که از طریق آگهی تبلیغاتی یکی از شبکه های ماهواره ای قصد خرید یک واحد آپارتمان مسکونی در کشور ترکیه را