چهار قلو باردار شدن زن 65 ساله توسط لقاح مصنوعی

لقاح مصنوعی,بارداری با لقاح مصنوعی در سن بالا,چند قلویی و لقاح مصنوعی,
چهار قلو باردار شدن زن 65 ساله توسط لقاح مصنوعی چهارقلو باردار شدن یک زن 65 ساله!!! + عکس دوران بارداری چهارقلو باردار شدن یک زن 65 ساله!!! + عکس دوران بارداری یک زن آلمانی در سن 65 سالگی باردار شده است. یک زن 65 ساله آلمانی 13 فرزند و 7 نوه دارد برای بار چهاردهم در شرف وضع حمل است ولی اینبار 4 قلو ! شهروند برلین که آخرین فرزند او در سن 55 سالگی و در سال 2005 به دنیا آمده است دوباره حامله است و این بار قرار است با به دنیا آوردن چهارقلو رکورد دنیا را بشکند. بر اساس گزارش رسانه های آلمانی بیشتر فرزندان این زن آلمانی از طریق “لحاق مصنوعی” که در خارج از آلمان انجام