ایده هایی برای بستن شال و شال گردن زنانه

چادر و روسری5سبک برای گره زدن شال و روسری,گره زدن به سبک لوله‌ای,گره زدن با یک گره شل,گره زدن به سبک COW GIRL,گره زدن به سبک کراواتی,گره زدن به سبک XXL,
مدآنلاینپوشاکزنانهچادر و روسری5سبک برای گره زدن شال و روسری مدآنلاین: روسری یکی از متعلقات ایده‌آل برای خانم‌هاست. روسری شما چه طرح‌دار باشد، چه رنگی، و چه ساده، جزو آن دسته از متعلقاتی است که بسیار مد است. پس نحوه گره زدن آن نیز مهم است.در این جا 5 روش رابرای گره زدن روسری خواهیم دید. گره زدن به سبک XXL اگر می‌خواهید گره بزرگی بزنید، روسری‌تان باید بزرگ، بلند و ضخیم باشد. باید بتوانید آن را، مانند یک شال به روی شانه های‌تان آویزان کنید. بر روی سینه، دو طرف آن را بگیرید و همان جا دو طرف روسری را به هم گره بزنید. اگرچه این سبک گره زدن، بسیارساده