عکس بسیار جالب مجله امریکایی از بازیگر ایرانی بخاطر چهره اش!!

عکس بسیار جالب مجله امریکایی از بازیگر ایرانی بخاطر چهره اش!! حسام نواب صفوی با انتشار عکس زیر نوشت: عکس یکی از مجلات آمریکایی منم از دیدن این عکس غافلگیر شدم پرچم ایران در کنار پرچم آمریکا ( من بی تقصیرم حسام نواب صفوی با انتشار عکس زیر نوشت:عکس یکی از مجلات آمریکایی منم از دیدن این عکس غافلگیر شدم پرچم ایران در کنار پرچم آمریکا ( من بی تقصیرم گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغwww.seemorgh.com/entertainmentمنبع: ارسالی کاربران