عکس های مانکن 25ساله امریکایی و ازدواج با شاهزاده 42 ساله

عکس های مانکن 25ساله امریکایی و ازدواج با شاهزاده 42 ساله مسلمان شدن مانکن 25ساله امریکایی و ازدواج با شاهزاده 42 ساله! عکس سال گذشته بود که یک مانکن سرشناس امریکایی مسلمان شد و با یک شاهزاده ازدواج کرد. کندرا اسپیرز مانکن سرشناس امریکایی آن زمان 25 ساله بود و پس از اشنایی با شاهزاده رحیم آقا خان... سال گذشته بود که یک مانکن سرشناس امریکایی مسلمان شد و با یک شاهزاده ازدواج کرد. کندرا اسپیرز مانکن سرشناس امریکایی آن زمان 25 ساله بود و پس از اشنایی با شاهزاده رحیم آقا خان که 42سال سن داشت, تصمیم گرفت که با وی ازدواج کند این شاهزاده ثروتمند, گفته می شود ثرو