نوشته شهاب حسيني براي همسرش درسالگرد ازدواجشان+عکس

عکس شهاب حسینی,
نوشته شهاب حسيني براي همسرش درسالگرد ازدواجشان عکس عکس و نوشته زيباي شهاب حسيني براي همسرش به مناسبت هفدهمين سالگرد ازدواجشان شهاب حسيني با انتشار عکس زير در صفحه شخصي اش نوشت عکس و نوشته زيباي شهاب حسيني براي همسرش به مناسبت هفدهمين سالگرد ازدواجشان شهاب حسيني با انتشار عکس زير در صفحه شخصي اش نوشت: نوشته شهاب حسيني براي همسرش درسالگرد ازدواجشان وقتي در کنار تو هستم هيچ آرزوي جديدي اتفاق نخواهد افتاد. غم ممنوع است و غصه قدغن. وقتي در کنار تو هستم انگار کن زمين هم نمي چرخد. در جايت جا به جا نشو. دلم جا به جا مي شود . آن وقت تيترهاي يک روزنامه