تصاویر جدیدی از نامزد جورج کلونی و زمان ازدواجشان +عکس

عکس جورج کلونی,
تصاویر جدیدی از نامزد جورج کلونی و زمان ازدواجشان +عکسجورج کلونی 53 ساله، تنها پس از گذشت یک هفته از نامزدی اش با وکیل حقوق بشر امل المودین، تاریخ ازدواجشان را تایین کرده است پرشین وی: جورج کلونی 53 ساله، تنها پس از گذشت یک هفته از نامزدی اش با وکیل امور انسان دوستانه امل علم الدین، تاریخ ازدواجشان را تایین کرده است. به گفته یکی از دوستان نزدیک امل، او قصد دارد کارت دعوت هایی به خانواده و دوستان داده و به آنها اطلاع دهد که باید در ماه سپتامبر به ایتالیا و پس از آن به لبنان پرواز کنند.  تصاویر…