مادر و دختری که به عنوان ملکه زیبایی انتخاب شدند+عکس

ملکه زیبایی,
 مادر و دختری که به عنوان ملکه زیبایی انتخاب شدند+عکسنکته جالب توجه برنده شدن وی این است که مادر وی 30 سال پیش موفق به کسب این عنوان در همین رقابت ها شده بود.\n زارا هولند 18 ساله امسا