عکس سفره عقد سری اول -ده مدل

سفره عقد,تالار عروسی,
عکس سفره عقد سری اول -ده مدلیکی از زیبا ترین سنتها ی جشن عروسی سفره عقد میباشد که در میان ما ایرانیان قدمتی دیرینه دارد.در مجموعه تشریفات سروش سعی شده که بارعایت تمامی سلیقه ها با حساسیت فراوان