ماسک صورت با اب کرفس و لیمو ترش-استفاده از ماسک‌های صورت

کرفس و لیمو ترش,
ماسک صورت با اب کرفس و لیمو ترش-استفاده از ماسک‌های صورت تیر ۱۲م, ۱۳۹۳  ملیکا بینا  پــرینت تمام ماسک‌ها یک زمان استفاده‌ی توصیه شده دارند، مخصوصا ماسک‌هایی که حاوی موادی همچ