روش های جذاب به نظر رسیدن برای همسر

زن جذاب,زن زیبا و جذاب,
چگونه برای همسرمان جذاب شویم؟ بین «زیبایی» و «جذابیت» تفاوتی محسوس وجود دارد. آنچه یک زن یا مرد را در چشم همسرش زیبا و دوست داشتنی جلوه می دهد جذابیت است که ما از آن به «زیبایی باطنی» ی