مهریه مهناز افشار چقدر است؟! 22 میلیارد تومان!!

عکس مهناز افشار,
مهریه مهناز افشار چقدر است؟! 22 میلیارد تومان!! کی از کاربران فیس‌بوک با اشاره به سخنان اخیر مرضیه برومند از مهریه مهناز افشار که اخیرا به عقد یاسر رامین، فرزند محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت احمدی‌نژاد، در آمده، رمزگشایی کرده است... کی از کاربران فیس‌بوک با اشاره به سخنان اخیر مرضیه برومند از مهریه مهناز افشار که اخیرا به عقد یاسر رامین، فرزند محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت احمدی‌نژاد، در آمده، رمزگشایی کرده است. گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغwww.seemorgh.com/entertainmentمنبع:…