عکس جدید و یادگاری ترانه علیدوستی و پدرش!

عکس ترانه علیدوستی,
عکس جدید و یادگاری ترانه علیدوستی و پدرش! ترانه علیدوستی با انتشار عکسی با پدرش نوشت: با پدرم، پشت صحنه "استراحت مطلق" عبدالرضا كاهانى... ترانه علیدوستی با انتشار عکسی با