اموزش تصویری ساخت جا شمعی با گل مصنوعی

تزئین جا شمعی,
اموزش تصویری ساخت جا شمعی با گل مصنوعی با تکنیک زیر به راحتی با گلهای مصنوعی یک جاشمعی زیبا درست کنید آموزش ساخت جاشمعی بازیافتی را تقدیم به همه آن‌هایی می‌کنیم که یک کوه از گل‌های مصنوعی را انبار کرده‌اند و راهی برای استفاده از آن‌ها ندارند! آموزش ساخت جاشمعی بازیافتی را تقدیم به همه آن‌هایی می‌کنیم که یک کوه از گل‌های مصنوعی را انبار کرده‌اند و راهی برای استفاده از آن‌ها ندارند! ساقه گل‌ها را کاملاً قطع کنید. طوری که روی سطح صاف، تعادل و ایستایی داشته باشند. گل‌ها را به صورت وارونه، داخل قوطی…