داروی پیشگیری از خیانت زن ومرد در زندگی زناشویی

علت خیانت زن و مرد به همسرانشان,
داروی پیشگیری از خیانت زن ومرد در زندگی زناشویی داروی پیشگیری از خیانت در زندگی زناشویی چیست؟ اگر می خواهید قلب همسرتان را برای همیشه داشته باشید باید از روش هایی استفاده کنید که روح و روان و جسمش در اختیار شما باشد. طوری او را بشناسید و با او رفتار کنید که احساس کند به بودن شما نیاز دارد. دکتر اصغر کیهان نیا استاد دانشگاه و مشاور خانواده است و 19 کتاب مختلف در زمینه مسائل خانواده از وی به چاپ رسیده است. با وی درباره دلایل اصلی خیانت در خانواده های ایرانی صحبت کردیم. آقای دکتر به جای کلمه خیانت…