عکس های انا نعمتی روی فرش قرمز در مسکو

عکس انا نعمتی,
عکس های انا نعمتی روی فرش قرمز در مسکو آنا نعمتی بر فرش قرمز جشنواره مسکو+تصاویر آنا نعتمی با «انار های نارس»به جشنواره مسکو راه یافت. به نقل از سایت جشنواره مسکو، در این رویداد سینما