کاهش وزن بهاره رهنما در عکس جدیدی که از خود منتشر کرد! + عکس

عکس بهاره رهنما,
کاهش وزن بهاره رهنما در عکس جدیدی که از خود منتشر کرد! + عکسدر عکس جدیدی که بهاره رهنما از خودش منتشر کرد, کاهش وزن او کاملا مشخص بود...وقتي لباس مي پوشم خوب نگاهم ميكنه ، نظر ميده ، امروز مجبورم كرد كفشام رو عوض كنم ،باهاش عازم جشن ملي سفارت فرانسه بودم بعد كه كلي به لباسم و همه چيزم دقت كرد دم رفتنمون گفت مامان وايسا ازت عكس بيندازم ، وايسادم و من تو اين نگاه كه ميبينين محو تماشاي دخترك زيبا و جذابي هستم كه داره ازم عكس ميگيره و انقدربهم عشق ميده كه باورم ميشه همه اون چيزايي كه اون ميگه هستم!…