آموزش زیر یک آرایش چشم دودی به همراه سایه اکلیلی است که بسیار آسان بوده و می توان در جشن ها از آن استفاده کرد:

آموزش آرایش چشم دودی به همراه سایه اکلیلی

وسایل لازم:

مراحل:

 ۱٫ روی خط مژه بالای چشم خط بکشید ، این خط را ضخیم کشیده و باریک نباشد!

 ۲٫ سپس خط مژه پلک پایین را بکشید، همچنان که در آن نقطه هستید، داخل خط آب داخل چشم را نیز بکشید.

 ۳٫ با انگشت خود خط چشم بالای پلک را همانند شکل مقداری پخش کنید تا پلک دودی شود.  سعی کنید شدت رنگ به سمت مژه ها باشد و بقیه به سمت پلک متمایل شود.

 ۴٫ خط چشم پلک پایینی را نیز پخش کنید.

 ۵٫ در مرحله بعدی همانند شکل انگشت خود را به مقداری از سایه چشم اکلیلی آغشته کنید و یا از قلم آرایشی به این منظور استفاده کنید ولی با انگشت بیشتر می توانید کنترل مقدار آن را داشته باشید.

 ۶٫ سپس سایه اکلیلی را به طور مستقیم روی بالای خط چشم پخش شده بزنید. پس از آنکه تمام خط را زدید، مقداری از آن را نیز به پلک بزنید.

 ۷٫ مقداری از آن را نیز به خط چشم پلک پایین بزنید.

 ۸٫ این آرایش چشم را با زدن چند لایه ریمل کامل کنید.