این کفش های مجلسی زنانه با ظاهری متفاوت و غیر عادی در مجالس خود نمایی خواهند کرد.این کفش ها توسط استدیو طراحی SIT NIOR ساخته شده است.این کفش ها که با الهام از شکل ظاهری کروکودیل ساخته شده اند در یک بسته بندی زیبای چوبی که با دست طراحی و ساخته شده است قرار میگیرند.

 

کفش های مجلسی زنانه کشنده (10 عکس)

کفش های مجلسی زنانه کشنده (10 عکس)

کفش های مجلسی زنانه کشنده (10 عکس)

کفش های مجلسی زنانه کشنده (10 عکس)

کفش های مجلسی زنانه کشنده (10 عکس)

کفش های مجلسی زنانه کشنده (10 عکس)

کفش های مجلسی زنانه کشنده (10 عکس)

کفش های مجلسی زنانه کشنده (10 عکس)

کفش های مجلسی زنانه کشنده (10 عکس)

کفش های مجلسی زنانه کشنده (10 عکس)