تغییر رنگ دائمی چشم قهوه ای به ابی با لیزر

چگونگی روش طریقه طرز تغییر رنگ دائمی چشم,کاشت لنز رنگی دائم,
آیا لیزر قادر است رنگ چشم قهوه ای را به آبی تغییر دهد؟مه شو:آیا تا به حال به تغییر رنگ چشم خود فکر کرده اید؟ آیا به نظر شما چنین کاری امکان پذیر و البته بی خطراست؟ در این مقاله با لیزر جدیدی آشنا خواهیم شد که قادر است رنگ چشم ها را به طور دائمی تغییر دهد.واقعا شگفت انگیز است! Lumineyes  نوعی لیزر است که توسط دکتر گرک هومر، بنیانگذار یک شرکت مستقر در کالیفرنیا به نام استرو مدیکال به دنیا معرفی شده است. در اواسط 1990، دکتر هومر برای اولین باردر خصوص  این اقدام بزرگ به تحقیق و مطالعه پرداخت…