با هر صندل چه رنگ لاکی بزنیم که هماهنگی داشته باشد

عکس صندل مهمانی,
با هر صندل چه رنگ لاکی بزنیم که هماهنگی داشته باشد با هر صندل چه رنگ لاکی ست کنیم؟ در این مقاله پیشنهادهایی برای ست کردن لاک با صندلی های رنگی را برای شما عزیزان ارائه می دهیم. تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ www.seemorgh.com/lifestyle اختصاصی سیمرغ