چگونه زنان عزت نفس خود را در برابر مردان زیر پا می‌گذارند ؟؟

چگونه باید با مردان رفتار کنیم,چطور مردی را عاشق کنیم,راز عاشق کردن پسرها,
چگونه زنان عزت نفس خود را در برابر مردان زیر پا می‌گذارند ؟؟ زیر پا گذاشتن عزت نفس تان به عنوان یک زن بدین معناست که اجازه می‌دهید مردها با شما طوری رفتار کنند که معمولا دوست ندارید عینا همان رفتار را با شما انجام ‌دهند .     - برای حفظ عزت نفس خود جلوی مردها نمی ایستید در حالی که می‌دانید باید این کار را بکنید - در ترس دائم از انتقاد و عدم تایید از سوی همسرتان زندگی می‌کنید . - به عشق و محبتی کمتر از انچه که می‌دانید استحقاقش را دارید ، راضی می‌شوید . هر گاه از موضع ضعف با نامزد یا همسرتان…